Acting in dialogue

Het rollenspel is een platform
waarbinnen deelnemers in een groep of solo
onder begeleiding van een trainer/coach
worden uitgedaagd om te werken aan het
vormgeven van emoties en ervaringen
die in de dagelijkse realiteit voorkomen
of als confronterend worden ervaren.
De methode ontleent haar oorsprong
zowel aan de psychotherapie
als aan het theater.
Het snijpunt tussen het rollenspel
en persoonlijke ontwikkeling
is het succesvol integreren van
gedachten, emoties en gedrag. Visie achter het rollenspel lees verder