Acting in dialogue

Hoe beter wij onszelf kennen
hoe beter we anderen begrijpen
en kunnen waarderen
zelfbewustzijn is een enorme rijkdom
feedback van Lilian Bakker is to the point
in het hier en nu
en morgen toepasbaar in de praktijk

what comes from the heart
goes to the heart